Eskiden  evlerimiz şimdiki gibi modern değildi ve damı kiremitli olan ev yok denecek kadar azdı  ve tamamına yakını ise  toprak damlı  evlerden oluşmaktaydı.

Toprak damlı evlerin üstündeki toprak katman, yuğulmazsa bilhassa özelikle karınca yuvalarından dolayı oluşan deliklerden  zamanla akmağa  başlardı. Bunun için dam evler yağmurlu havalarda evin genç kızı, gelini, hanımı veya bir başka yani yetişkin tarafından dama çıkılarak tek başına veya iki kişiyle  bir enine bir boyuna bu yeterli görülmezse boyuna bir kat daha boyuna  yuğulurdu.

Dam yuğarken silindir şeklindeki yuvga taşına  hakim olabilmek esastı. Güç yetmediği takdirde taş aşağıya düşebilirdı, düşen taşın ise tekrar dama çıkarılması zor bir işti.Bunun için uca varıldığında çok dikkat etmek gerekirdi.Damın uç tarafları ile baca civarları yuvmak zordu.

Yuvga taşının özel olarak yapılmış ahşap bir düzeneği vardı. Bu düzenek üçgen şekline şeklinde olur üçgenin de üst tarafında elle rahatça tutulabilecek sapı bulunurdu.

Silindir şeklindeki taşın yanlarında açılan yuvalara giren ağacın gıcırtısı dam yuğulurken dam evlerden çıkan   yuvga gıcırtıları  güzel bir ahenk oluştururdu.(Fotoğraf alıntıdır)

There are no comments yet.

Bir cevap yazın