Dini inanışlarımızda yeri olmamasına rağmen, eskiden beri halk arasında söylenegelen ilençler, çoğu yerde olduğu gibi ilimizde de yaygın durumdadır. “Beddua” olarak da adlandırılan ilençlerden bir bölümünü, aşağıya alıyoruz:

Açılmadan yumulasıca
Ağzından çıkan, yakana yayılsın!
Ağzın yumulsun!
Ayıbını toprak örtsün!
Baş semesinden git!
Başın tahtaya gelsin!
Başı dönesice!
Başın yastık görmesin!
Boyun devrilsin!
Boyun teneşire gelsin!
Çenen kurusun!
Çenen çekilsin!
Dilin tutulsun!
Davunlarda git!
Elin ayağın tutulsun!
Elin kolun nime olsun!
Gücün üzülsün

İki gözü kör olasıca

İleşin (leşin) gide

Kara tabanından devrilesice

Kara tabanın güne gelsin
Kulağına kurşun aksın!

Kuyruklu tabutla gidesin

Köküne kıran girsin!
Gıcır bükme olasıca!
Gıvrım gıvrım olasıca!
Naha, elin ayağın tutulsun!
Naha, hemen, boyun devrilsin!
Naha, olmıya, komıya erme işallah!
Naha, çenen çekilsin işallah!

Ocağına incir ağacı dikile

Ocağına baykuşlar dikile

Ölün gide (gele)
Şişip kalasıca!

Ünemeyesice
Yaşın kesilsin! Yetişmeyecise
Zıbarıp kalasıca!