Z HİÇ DAM YUĞDUNUZ MU ?

YAHUTTA YUVGA  TAŞI  GICIRTISI DUYDUNUZ MU ?

Eskiden  evlerimiz şimdiki gibi modern değildi ve damı kiremitli olan ev yok denecek kadar az bir-kaç tane damı çinko kaplanmış birkaç tanenin  yanında    geri kalanın tamamına yakını ise  toprak damlı  evlerden oluşmaktaydı.

Toprak damlı evlerin üstündeki toprak katman, yuğulmazsa özelikle karınca yuvalarından dolayı oluşan deliklerden  zamanla evi içine akmağa  başlardı. Toprağı sıkıştırarak akmaması  için dam evler yağmurlu havalarda evin genç kızı, gelini, hanımı veya bir başka yani yetişkin tarafından dama çıkılarak tek başına veya iki kişiyle  bir enine bir boyuna bu yeterli görülmezse boyuna bir kat daha boyuna  yuğulurdu.

Dam yuğarken silindir şeklindeki yuvga taşına  hakim olabilmek esastı. Güç yetmediği takdirde taş aşağıya düşebilirdi.Düşen taşın ise tekrar dama çıkarılması zor bir işti.Bunun için uca varıldığında çok dikkat etmek gerekirdi. Damın uç tarafları ile baca civarlarınıda özenle  yuğmak gerekirdi.

Yuvga taşının özel olarak yapılmış ahşap bir düzeneği vardı. Bu düzenek üçgen şekline şeklinde olur üçgenin de üst tarafında elle rahatça tutulabilecek sapı bulunurdu.

Silindir şeklindeki taşın yanlarında açılan yuvalara giren ağacın gıcırtısı dam yuğulurken dam evlerden çıkan   yuvga gıcırtıları  güzel bir ahenk oluştururdu.

Evet,siz hi. Dam yuğdunuz mı ?

Yahutta siz  hiç yuvga taşı gıcırtısı duydunuz mu ?

(Fotoğraf alıntı olup buranın Halıcı Murat ağabeyimizin eski dambaşlı evi olduğu yazıyor)

 

There are no comments yet.

Bir cevap yazın