Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Bülteni

e Çağı Meşcere Bakımlarında Çalışmalar Netice Vermeye Başladı
Bölge Müdürlüğümüz Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü, Söğütdağı Şefliği, Söğüt yaylası mevkiindeki e çağına ulaşmış kalın çaplı ağaçların ekonomiye kazandırılması amacıyla 2018 yılı haziran ayında plan değişikliği raporu yapılarak, geçmiş yıllarda müdahale edilemeyen üst tabakada çökme emareleri ve alt tabakada kabul edilebilir gençliğe sahip 115 nolu rehabilitasyon bölmesinde silvikültürel müdahale ile yaşlı jenerasyonun ekonomiye kazandırılması ve alt tabakanın bakımlarının yapılması hedeflenen sahada emvallerin üretimi tamamlanarak Karadağ orman deposuna nakledilmeye başlandı.

2018 yılında plan değişikliği raporu ile Sütçüler işletme Müdürlüğü, Çandır ve Söğütdağı Şefliklerinde e çağındaki 21.500 m3’lük istihsal programına alınan 115 nolu bölmede Karaçam, Sedir, Ardıç ağaç türlerinden oluşan 205 adet ve 2.001 m3 damgası yapılan e çağına ulaşmış fertlerin üretim çalışmaları neticesinde elde edilen 153 m3 1. Sınıf, 151 m3 2. Sınıf, 735 m3 3. Sınıf, 52m3 sanayi odunu ve 434 m3 kağıtlık odun olmak üzere toplam 1525 m3 lük endüstriyel üretim tamamlanarak nakliyat ve pazarlama aşamasına gelindi.
Bölge Müdürümüz Kenan Akduman “ Söz konusu istihsal sahasında özellikle sınıf emval üretiminde % 20, endüstriyel odun üretiminde % 75 civarında bir netice alındığını belirterek, Bölge Müdürlüğümüzde sınıf emval üretimi konusunda hassasiyetle durulduğundan” bahisle nakledilen emvallerle ilgili Karadağ deposunda incelemelerde bulunarak 1. ve 2. sınıf emval üretimlerinin tasnif ve standardizasyonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bölge Müdürümüze İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Necip Büyükyıldırım ve Sütçüler İşletme Müdürü Fahri Kaya da eşlik etti.

Sütçüler İşletme Müdürlüğünce, üretilen emvallerin istifleme çalışmaları devam etmekte olup piyasaya arzı ile ilgili satış hazırlıklarına başlanmış ve ekim ayı içinde ihalesi yapılması planlanmıştır.

ISARTA OBM

(Meşcere ; dış görünüm, tür bileşimi, yaş, yapı bakımından tek düzelik gösteren bitki topluluğudur.)

Editörün Notu;Resimlerde görülen kocaman kocaman tomrukların Sütçüler’imizin dağlarından taşlarından kesilmiş olduğu muhakkaktır.

Bir taraftan Orman İşletmesince kesilenler diğer taraftan da mermerciler tarafından talan edilen ormanlarımız  tükendikten sonra Sütçüler’imiz  ve hemşehrilerimiz artık  taş yığınları ile baş  başa kalacaktır. O da buralarda yaşayabilirlerse ..

There are no comments yet.

Bir cevap yazın